Mo pé galopé

De OPPROBRE le 29/06/2020 (2 visites depuis 7 jours)

Mo pé galopé (chanson en créole de l’Ile Maurice)

Mo pé galopé
Mo ena manière
Mo pé galopé
Dan sa vi la
Mo pé galopé
Pou sa tifi la
Mo pé galopé
Mo dir li mo content twaDo pilon
Ki position
Mo pa kav vini
Azordi
Mo pé okipé
Toute la zournée
Ene tifi
Mo fet koz kozé or li
Lor laptop
Li ene bon 35 méga top
No pas pou marié
Jist pou amizé
To pé compren
Mo pena sentimen
Mo mars mars or li dan Caudan
Mo le al or li dansé
So papa li pa lé
Mo pa kav
Sa couillon la li kapav
Bourre mo fess or mo mama
Mo ena
Ene sensation étouffé
Mo vin amouré ?
Mo lé causé
Mo lé manzé
Mo lé galopé
Or li
Pou la vi ?
Mo bizin ene briani ene dalpourri
Mo bizin réssaizi mwa
Mo palé twa
Mo pa kav ena enn zenfan aster lem
Mo pa kav atann koz kozé palab ban dimoun aster lem
Mo alé or bis mo pena loto
Mo enn mari malang pena la kaz mo pena moto
Mo pé vin serye ?
Mo pé pensé
Mo pena cass mai pou li mo kav volé
Mo koné
Mo enn créole ek li enn Madras
Ek li mari dificil pou nou ett or Madras
Mé mo pé décidé
Pou li mo pou galopé
Jiska mo pli kav spiréMo pé galopé
Mo ena manière
Mo pé galopé
Dan sa vi la
Mo pé galopé
Pou sa tifi la
Mo pé galopé
Mo dir li mo content twa